Bestyrelsens medlemmer

Bestyrelsen består af:

  • Ole Frank Jensen (formand, formand (snabel-a) vandreklub (punktum) dk )
  • Martin Nielsen (næstformand)
  • Martin Gamél Bjørner (fungerende kasserer, kasserer (snabel-a) vandreklub (punktum) dk , GDPR-kontaktperson, persondata (snabel-a) vandreklub (punktum) dk )
  • Hanne Petersen (hjemmesideansvarlig, hjemmeside (snabel-a) vandreklub (punktum) dk )
  • Ellen Prip Bonnesen
  • Janette Jürs

Maria Enghøj Hansen er udtrådt af bestyrelsen pr. januar 2019, og pladsen overtaget af Hanne Petersen.

Molly Hasling Nørremark er udtrådt af bestyrelsen pr. februar 2019, og pladsen overtaget af Ellen Prip Bonnesen.

Janette har pr. 24/4-2019 trukket sig fra kassererposten, som varetages af Martin B. indtil næste generalforsamling.

Om bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen står for det daglige arbejde bag kulisserne, der får klubben til at fungere. Vi mødes ca. en gang hver anden måned, og alle bestyrelsesmedlemmer vælges hvert år på generalforsamlingen. Hvis du har lyst til at hjælpe med det praktiske arbejde bag klubben, er generalforsamlingen en godt sted at møde op, men der er også andre muligheder.

Eksempler på bestyrelsens arbejde:

  • sikre at der bliver afholdt introture og intromøder for nye medlemmer. Det behøver ikke være bestyrelsesmedlemmer, der står for afholdelsen af introture, men hvis der ikke er andre, der melder sig, er det bestyrelsen, der fungerer som backup. Henvend dig til bestyrelsen, hvis du har lyst til at hjælpe med at give klubbens nye medlemmer en god introtur.
  • planlægning af de årlige sociale arrangementer som julefrokost, shelterfest, sankthansfest og ødegårdsfest. Bestyrelsen fastlægger datoerne for disse aktiviteter, og sørger for at nogen står for at arrangere de nærmere detaljer. Hvis du er interesseret i at være med til at arrangere nogle af disse aktiviteter, er du altid velkommen til at henvende dig til bestyrelsen.
  • beslutning om køb af nyt udstyr. Beslutningen træffes af bestyrelsen i tæt samarbejde med den udstyrsansvarlige. Hvis du har forslag til indkøb, kan du henvende dig til den udstyrsansvarlige (udstyr (snabel-a) vandreklub (punktum) dk ).
  • derudover dækker bestyrelsen en række praktiske opgaver: følge op på de rabatordninger vi har med forskellige friluftsforretninger, holde hjemmesiden opdateret, sørge for at der bliver reklameret for klubben på uddannelsesstederne op til intromøderne, indkalde til generalforsamling, mm.

Til en række af disse opgaver tager vi gerne imod hjælp fra medlemmerne. Kontakt os gerne hvis der er noget der særligt har din interesse.

Du kan altid komme i kontakt med bestyrelsen ved at skrive til bestyrelsen (snabel-a) vandreklub (punktum) dk . Du kan finde kontaktoplysninger på de enkelte bestyrelsesmedlemmer i listen ovenfor.