Skånsom Fjeldturisme

Denne artikel handler om, hvordan man bedst passer på den skøbelige natur, som findes i fjeldene. Husk de mange gode råd, inden du selv tager afsted på tur. På den måde kan vi alle få glæde af den smukke natur år efter år.

Planter

Planterne i fjeldene er meget skrøbelige. De har en kort vækstsæson og vokser langsomt. Skades en plante, kan det tage flere år for den at komme til hægterne, hvis ikke den bare dør. Gå derfor så vidt muligt ikke udenfor stierne, og hvis du alligevel gør, så træd på stenene i stedet for planterne. Slå ikke telt op i mange dage det samme sted. Slå ikke telt op på slidte teltpladser, jorden her er i fare for at erodere bort og skal ikke belastes yderligere. Vælg gerne en mindre brugt rute til vandreturen, det giver oftere større naturoplevelser og mindsker slitagen på hovedruterne. Kommer du til et sted, hvor stien er mudret eller slidt, lad da være med at begynde på en ny sti lidt ved siden af den gamle. Det vil bare slide på et større område. Mindre grupper slider mindre på naturen, så er I over fem mennesker i gruppen, så sørg for ikke at lave jeres egne stier og spred jer, når I slår telt op.

Dyr

Gå ikke tæt på dyrene eller forsøg at finde fuglereder. Er du uforvarende kommet tæt på et dyr, der så forsøger at skræmme dig væk, så spil med og forsvind. På den måde har du stresset dyret mindst muligt.

Bål

Hyg dig hellere ved synet af den smukke natur end ved et bål. Planterne i fjeldet er frodige af syn, men ikke af støbning. De kan ikke nå at sprede sig så meget i løbet af deres korte vækstsæson, så artens vækst afhænger meget af de enkelte planter. Det vil være synd at bruge dem til brænde eller at tænde bål oven på dem. Tænd heller ikke bål oven på klipper, for de kan sprække.

Rygere

Rygere bør medbringe en særlig beholder til cigaretskod.

Affald

Efterlad ingen affald i naturen, heller ikke organisk affald. I fjeldene er organisk affald meget lang tid om at blive nedbrudt, og det er meget bedre, at det bliver komposteret på fjeldstationerne. Appelsinskræller er direkte giftige.

Toiletbesøg

Store toiletbesøg bør så vidt muligt aflægges på fjeldstationerne. Er det ikke muligt, bør de aflægges på afstand af vandet i området og væk fra stier. Årsagen til toiletbesøget bør lægges under en sten. Grav ikke huller, da det ødelægger vegetationen. Kvinder bør medbringe ekstra affaldsposer til eventuelt særligt affald og smide dem ud på fjeldstationerne.

Opvask

Skyl og skrub servicen grundigt før den vaskes med sulfo. Brug en lille mængde sulfo og en stor mængde knofedt. Hæld opvaskevandet ud på jorden på afstand af vandet i området, så jorden kan rense det, før det løber tilbage i elven. Undlad dog ikke at bruge sulfo ved opvask, da du så kan risikere at få en maveinfektion. Den helikopter, der så skal komme og redde dig, forurener mere end den lille mængde sulfo, der kunne have sparet dig for infektionen.

Personlig hygiejne

Regelmæssige afvaskninger med vand holder dig renere end uregelmæssige sæbeflip, og er desuden fuldstændig uskadelige for naturen. Når du en gang imellem bruger sæbe eller shampoo, sørg da for kun at bruge den nødvendige mængde. I kalkfattige områder som Norge og Sverige er denne mængde langt mindre end i Danmark. Hæld sæbevandet ud på jorden på afstand af vandet i området, så jorden kan rense det, før det løber tilbage i elven.

Kilde: http://www.etojm.com/Norsk/Praktisk/minimumimpactnorsk.htm (dødt link)

Skrevet af {ukendt medlemsnr 284}

Marts 2001