JUNI  2004

Lørdag d. 5. juni 2004

Malmö-vandring!

Kom med på tur till er gamla provinsby Malmö!! Vi går på en dagstur längs Malmös vackra kanaler, och hygger oss i flera parker längs vägen. T ex Pildammsparken, byggd med Central Park i New York som förebild. Kanalen slingrar sig igenom Slottsparken där vi äter medhavd matpacke, sedan förbi den danskbygda 1400-tals fästningen Malmöhus, som då hette Mönstergaarden och var centrum för all dansk myntprägling - för den historiskt intresserade!

Turen går också förbi "danske-ghettot" Bo01, ett område vid havet med lyxbostäder, där nästan bara danskar har råd att bo, med fri sikt mot bron & Köpenhamn!

Vi avslutar med en vild grillfest i nyanlagda Scaniaparken, bakom dansk-ghettot, och den som vill vara med på kvällen tar med egen öl.

Så gör det enda rätta den 5.juni: fira grundlovsdagen i den forna danska provinsbyen!!!

 • Nr: 355
 • Kategori: vandretur
 • Land: Sverige
 • Niveau: Lätt
 • Mødested: Malmö Centralstation
 • Pris: 130 DKK + öl + grillning
 • Tilmeldingsfrist: 01-06-11
 • Planlægningsmøde: Per e-mail

Arrangør:

Fredag d. 11. juni 2004 til søndag d. 13. juni 2004

Weekendtur til Skåne

For dem, der er færdige med eksamen, gives hér et bud på hvordan den nyvundne frihed kan fejres: tag med på en herlig weekendtur til Skåne! Den nærmere rute er endnu ikke planlagt, men det er planen, at det skal være hyggeligt og med dagsmarcher på ca. 20 km eller derunder.

 • Nr: 365
 • Kategori: vandretur
 • Land: Sverige
 • Niveau: let
 • Mødested: under uret, tidspunkt aftales senere
 • Pris: ca. 300 kr
 • Tilmeldingsfrist: onsdag d. 9. juni
 • Planlægningsmøde: onsdag d. 9. kl 20.00 hos Eva, Kvinderegensen, Amager Boulevard 101

Arrangører:

Fredag d. 25. juni 2004

Grillaften ved Furesøen

Vi mødes på en af bålpladserne ved Kolle Kolle for at sammenskuds-grille og hygge i den lyse sommeraften.

 • Nr: 340
 • Kategori: socialt
 • Land: Danmark
 • Niveau:
 • Mødested: en af bålpladserne ved Kolle Kolle (sydsiden af Furesøen)
 • Pris: 20 - 30 kr til fællesudgifter.
 • Tilmeldingsfrist:
 • Planlægningsmøde:

Arrangører:

(287) Erik Cederstrand
tlf:
mobil: 22 66 07 67
e-post: erik (snabel-a) cederstrand (punktum) dk